15.04.2020 Umowy GUGiK na aktualizację BDOT10k w 2020 roku

Podpisaliśmy 43 umowy na aktualizację bazy BDOT10k. Aktualizacja obejmuje obszary 43 powiatów o łącznej powierzchni ponad 31 tys. km 2 . Obecnie procedowane są jeszcze dwa zamówienia publiczne na aktualizację BDOT10k na obszarze kolejnych 40 powiatów. Otwarcie ofert dla tych zamówień...

14.04.2020 Nowe filmy instruktażowe o Geoportalu

W serwisie YouTube na kanale Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy 2 nowe filmy instruktażowe prezentujące funkcjonalności serwisu www.geoportal.gov.pl dotyczące profilu terenu oraz ortofotomapy archiwalnej .

10.04.2020 Nowe rozporządzenie fotogrametryczne

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 9 kwietnia 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 23 marca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. Rozporządzenie wejdzie w...