25.02.2020 Senacka Komisja Infrastruktury za nowelizacją Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego

Podczas posiedzenia 25 lutego 2020 r. Senacka Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stronę rządową reprezentował Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski z współpracownikami. Decyzją komisji senatorem sprawozdawcą został senator Artur...

25.02.2020 Pierwsze testy elektroniczne w sesji egzaminów na uprawnienia zawodowe

16 osób przystąpiło dzisiaj do egzaminów na uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii. W pierwszej części egzaminu obejmującej testy elektroniczne uczestniczyło 10 osób ( 6 osób z 16 było zwolnionych – osoby te zdały część ogólną egzaminu w ciągu ostatnich 6 miesięcy ). W rezultacie...

24.02.2020 Oprogramowanie GEO-INFO zintegrowane z rejestrem PESEL

Firma Systherm-Info uruchomiła w oprogramowaniu GEO-INFO możliwość komunikacji z rejestrem PESEL z wykorzystaniem interfejsu udostępnionego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r . Do korzystania z funkcjonalności w powiatach, oprócz odpowiedniego oprogramowania,...