26.05.2022 Zmarł Artur Karp – wieloletni członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami RP przy Głównym Geodecie Kraju

Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że 24 maja 2022 r. zmarł Artur Karp - indolog, wykładowca kultury i historii Indii w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, z którym był związany od 1969 roku, oraz gościnnie na innych uczelniach (m.in. w Modern European...

25.05.2022 Aktualizacja skorowidzów map topograficznych w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Skorowidze - Topografia” zaktualizowaliśmy  warstwę „ Mapy topograficzne ” przedstawiającą zasięg, aktualność i format danych dostępnych map topograficznych. Usługa WMS prezentująca skorowidze map topograficznych jest dostępna pod...

23.05.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne o łącznej powierzchni ponad 200 km 2 opracowane w układzie 2000 dla obszaru miast: Władysławowo, dla którego wykonano: zdjęcia lotnicze o GSD = 0.15 m, ortofotomapę o pikselu 0.15 m. ...