22.04.2022 Podlaskie kolejnym województwem z kompletem usług WFS dla danych ewidencji gruntów i budynków

Aktualnie już w ośmiu województwach tj.: podlaskim , łódzkim , lubelskim , dolnośląskim , lubuskim , opolskim , świętokrzyskim i  warmińsko‑mazurskim wszystkie powiaty mają własne usługi WFS. Skracającą się listę powiatów, które nie mają jeszcze usługi WFS ...

21.04.2022 Łódzkie kolejnym województwem z kompletem usług WFS dla danych ewidencji gruntów i budynków

Aktualnie już w siedmiu województwach tj.: łódzkim , lubelskim , dolnośląskim , lubuskim , opolskim , świętokrzyskim i  warmińsko‑mazurskim wszystkie powiaty mają własne usługi WFS. Skracającą się listę powiatów, które nie mają jeszcze usługi WFS przedstawiamy poniżej:...

21.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa podlaskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 – dla obszaru województwa podlaskiego. Pliki w formacie PDF są obecnie dostępne również dla obszaru województwa lubelskiego, ale sukcesywnie dane będą udostępniane dla...