22.01.2020 Nowe wyszukiwanie w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl , w menu „Wyszukiwania”, udostępniliśmy funkcjonalność  „ Wyszukiwanie na podstawie współrzędnych”.   W celu wyszukania punktu o znanych współrzędnych należy wpisać jego współrzędne w wybranym układzie (1) , w postaci dziesiętnej (2) ...

22.01.2020 Plebiscyt – „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019”

Główny Geodeta Kraju ogłasza plebiscyt na „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019” . Głosowanie odbywa się za pośrednictwem portalu integracja.gugik.gov.pl/plebiscyt i mogą w nim wziąć udział jedynie osoby z uprawnieniami...

21.01.2020 Wszystkie ortofotomapy wysokorozdzielcze w usługach GUGiK

Udostępnioną 23 grudnia 2019 roku usługę dotyczącą ortofotomapy wysokiej rozdzielczości wzbogaciliśmy o dane dla powierzchni ok. 180 000 km 2 , w tym m. in. dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, lubelskiego i podkarpackiego oraz wielu miast. Wszystkie dane są także...