23.12.2019 Dwie ortofotomapy w Geoportalu

W związku z planami wykonywania w cyklu dwuletnim dla całej Polski ortofotomapy o pikselu 25 cm oraz ortofotomapy o pikselu 10 cm lub ewentualnie mniejszym dla większych miast, ale z rocznym przesunięciem, obszar każdego większego miasta będzie aktualizowany corocznie albo ortofotomapą o...

23.12.2019 Nowe wyszukiwania w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy dwa nowe wyszukiwania: wyszukiwanie adresów oraz wyszukiwanie słupków kilometrowych dróg. Dostęp do obu wyszukiwań znajduje się w menu „ Wyszukiwania ”, które bazują na Uniwersalnej Usłudze Geokodowania UUG ( https://services.gugik.gov.pl/uug...

20.12.2019 Terminy i nowe miejsce przeprowadzania egzaminów na uprawnienia zawodowe

Główny Geodeta Kraju zatwierdził terminy przeprowadzania egzaminów na uprawnienia zawodowe w 2020 roku. Czterodniowe sesje obejmujące postępowania sprawdzające zaplanowano na: 25 – 28 lutego 2020 r. 24 – 27 marca 2020 r. 21 – 24 kwietnia 2020 r. 19 – 22 maja 2020 r. 16 – 19...