31.12.2019 Nowe ortofotomapy o plikselu 10 cm

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy nowe wysokorozdzielcze ortofotomapy o pikselu 10 cm dla łącznej powierzchni 2 760 km 2 . Są widoczne w usługach sieciowych WMS i WMTS oraz w serwisie www.geoportal.gov.pl . Nowym opracowaniem zostały objęte miasta:...

31.12.2019 Nowe ortofotomapy o plikselu 25 cm

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni 12 050 km 2 obejmujące fragmenty województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Nowe ortofotomapy są widoczne w usługach sieciowych WMS i WMTS oraz...

31.12.2019 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Dzisiaj wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 2494). Zgodnie z nim przesunięto datę ostatecznego wdrożenia nowego układu wysokościowego...