19.12.2019 Sieci najwyższego napięcia widoczne w Geoportalu

W ramach współpracy z PSE S.A. w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” opublikowaliśmy warstwę „Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.” , prezentującą informacje o lokalizacji stacji elektroenergetycznych oraz linii najwyższego napięcia. Informacje...

19.12.2019 Obliczanie objętości mas ziemnych w usłudze NMT

W usłudze NMT ( https://services.gugik.gov.pl/nmt ) udostępniliśmy funkcjonalność powalającą na obliczenie objętości mas ziemnych we wskazanym obszarze względem płaszczyzny o podanej wysokości. Parametrami wejściowymi są: obszar zdefiniowany współrzędnymi XY oraz wysokość, na jakiej...

18.12.2019 Plany aktualizacji BDOT10k - aktualizacja

Zaktualizowaliśmy dostępną w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/ usługę związaną z planowanymi pracami dotyczącymi aktualizacji baz BDOT10k. W usłudze uaktualniliśmy statusy prac realizowanych przez Głównego Geodetę Kraju, jak i Marszałków Województw oraz dodaliśmy wstępną ...