20.05.2022 Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju gościem XL Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Pod hasłem „Geodezja i kartografia podstawą zarządzania przestrzenią państwa” w dniach 20-22 maja 2022 r. w Białymstoku odbywa się Walne Zebranie Delegatów SGP. To najważniejsze statutowe wydarzenie Stowarzyszenia jest organizowane raz na 4 lata. Podczas zebrania wybierane są nowe władze SGP, a...

18.05.2022 Stacja referencyjna ASG-EUPOS w Braniewie uruchomiona

Uruchomiliśmy nową stację referencyjną systemu ASG-EUPOS w Braniewie.  Stacja referencyjna  BRWO została zlokalizowana na budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie przy Placu Piłsudskiego 2. Wyposażona jest w odbiornik satelitarny Trimble NetR9, pozwalający na obserwacje systemów...

17.05.2022 Elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych.

Już prawie w całej Polsce jest możliwość zgłoszenia pracy geodezyjnej elektronicznie. Rozwiązań nie wdrożyły jeszcze powiat augustowski i miasto Zamość .