12.12.2019 Do 10 stycznia 2020 r. przedłużamy konkurs na najlepsze wykorzystanie Geoportalu w prezentacji ofert sprzedaży nieruchomości

Główny Geodeta Kraju do 10 stycznia 2020 r. przedłuża konkurs „Sprzedawaj z Geoportalem” pośredników sprzedaży nieruchomości, którzy w swoich serwisach internetowych w kreatywny sposób wykorzystują możliwości udostępniane przez serwis www.geoportal.gov.pl . Nagrodzone zostaną te...

12.12.2019 Informacje o komunikacji systemów EGiB z PESEL dostępne w www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodano nową warstwę „ Komunikacja systemu EGiB z PESEL ”. Znajduje się w sekcji Specjalistyczne informacje geodezyjne 1 , w grupie warstw „ Stan informatyzacji powiatów ”. Prezentowane są w niej informacje o powiatach, które korzystają już z nowej usługi...

11.12.2019 Szkicowanie w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  dodana została funkcjonalność Szkicowanie . Dostęp do funkcjonalności uruchamiany jest przez ikonę ołówka w menu narzędziowym, jak przedstawiono to na poniższym rysunku. Należy wybrać z menu „Szkicowanie” potrzebną figurę geometryczną i...