23.10.2020 Już 377 powiatów komunikuje się z PESEL

Do jednostek samorządowych szczebla powiatowego korzystających z bezpośredniej komunikacji między systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL dołączył powiat bielski. Tym samym z funkcjonalności korzysta już 377 powiatów. Aktualnie pozostały jeszcze 3 jednostki z województwa...

22.10.2020 Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze (ok 400 sztuk) z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 25 cm dla części województwa podlaskiego. Zdjęcia wykonano na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na...

21.10.2020 Stan informatyzacji narad koordynacyjnych

113 powiatów wdrożyło aktualnie elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. W 83 powiatach narady koordynacyjne prowadzone są w pełni elektronicznie, natomiast w 30 powiatach elektronicznie przyjmowane są jedynie wnioski, co jest pierwszym...