09.12.2019 XIX posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wziął udział w XIX posiedzeniu Zgromadzenia Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Żninie GGK mówił o roli Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej...

06.12.2019 Oprogramowanie TurboEWID zintegrowane z rejestrem PESEL

W oprogramowaniu TurboEWID firmy Geomatyka-Kraków 6 grudnia 2019 r. uruchomiono możliwość komunikacji z rejestrem PESEL z wykorzystaniem z interfejsu udostępnionego przez GUGiK. Aby osoby w powiatach mogły korzystać z funkcjonalności, oprócz posiadania odpowiedniego oprogramowania,...

06.12.2019 Nowa funkcjonalność w usłudze NMT

W usłudze NMT ( https://services.gugik.gov.pl/nmt ) udostępniono nową funkcjonalność pozwalającą na wyznaczenie punktów o minimalnej i maksymalnej wysokości w podanym obszarze. Ilustracje przykładowego zapytania przedstawiono na poniższym rysunku, a ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się...