03.12.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL. Schemat korzystania z udostępnionych funkcjonalności został przedstawiony poniżej. ...

03.12.2019 Profil podłużny terenu dostępny w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodano funkcjonalność generowania „ Profilu podłużnego terenu” , która pozwala na utworzeniu profilu wzdłuż narysowanej przez użytkownika linii łamanej. Oddana do użytku funkcjonalność jest jeszcze w wersji beta, ale już pozwala na uzyskanie ciekawych efektów....

02.12.2019 Konkurs na najlepsze wykorzystanie Geoportalu w prezentacji ofert sprzedaży nieruchomości

Główny Geodeta Kraju ogłasza konkurs „ Sprzedawaj z Geoportalem ”, do którego zaprasza pośredników sprzedaży nieruchomości, którzy w swoich serwisach internetowych w kreatywny sposób wykorzystują możliwości udostępniane przez serwis www.geoportal.gov.pl . Nagrodzone zostaną te serwisy...