29.11.2019 Nowa skala prezentacji ortofotomapy w Geoportalu

W Geoportalu umożliwiono przeglądanie ortofotomapy dla przybliżenia odpowiadającego skali 1:250. Daje to nowe możliwości interpretacyjne publikowanej ortofotomapy, w szczególności w miejscach dostępności obrazów o wysokiej rozdzielczości. Obecnie nowe przybliżenie dostępne jest dla...

28.11.2019 XLIII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wziął udział w seminarium podsumowującym XLIII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych. Seminarium zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   ...

28.11.2019 Nowe dane wysokościowe w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zostały przyjęte nowe dane wysokościowe dla powierzchni około 7 500 km 2 . W zakres nowo przyjętych danych wchodzą: dane pomiarowe pozyskane w technologii lotniczego skanowania laserowego o gęstości 4 p/m 2 i 12 p/m 2 (w zależności od...