26.11.2019 Nowe wyszukiwanie w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl wprowadzono nową funkcję, która pozwala na wyszukiwanie przejazdów kolejowych na podstawie wpisanych identyfikatorów lub ich fragmentów. Aby zaznaczony przejazd znalazł się w centrum ekranu i został zaznaczony, należy kliknąć na odpowiednią pozycję z...

26.11.2019 Rozstrzygnięcie dziewiątego zadania konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Podaj rok publikacji udostępnianej w geoportalu ortofotomapy dla rejonu, w którym położona jest Bydgoska Baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.   Poprawna odpowiedź: 2018 r.   Osoby, które odpowiedziały poprawnie i liczba przyznanych im punktów zgodnie z czasem zgłoszeń:...

25.11.2019 Utworzono usługę integrującą dane numeracji adresowej

W serwisie geoportal.gov.pl zmieniono nazwę warstwy „ Państwowy Rejestr Granic – Adresy ” na „ Adresy i ulice ” jednocześnie wprowadzając korzystanie tej warstwy z nowej usługi sieciowej o nazwie Krajowa Integracja Numeracji Adresowej dostępnej pod adresem:...