07.10.2020 Spotkanie z firmą Systherm-Info w sprawie oprogramowania do prowadzenia PZGiK

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza na II wideokonferencję, podczas której będzie można wymienić swoje doświadczeniami w zakresie stosowania oprogramowania służącego do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Kolejne spotkanie odbędzie się 13...

07.10.2020 Rekordowe statystki wykorzystania usług KIEG i ULDK we wrześniu

W poprzednim miesiącu usługa KIEG (zapewniająca możliwość wygenerowania mapy ewidencji gruntów i budynków dla dowolnego obszaru kraju) oraz usługa ULDK (umożliwiająca lokalizację przestrzenną dowolnej działki ewidencyjnej) osiągnęły rekordową popularność. Usługa KIEG zanotowała we...

06.10.2020 W Geoportalu dostępne są do pobrania dane NMT w układzie PL-EVRF2007-NH

Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował w serwisie geoportal.gov.pl nową warstwę, która umożliwia użytkownikom pobieranie danych NMT w układzie PL-EVRF2007-NH. Dostęp do usługi znajduje się w grupie „ Dane do pobrania ” i jest realizowany na ogólnie przyjętych zasadach udostępniania...