12.05.2022 Wystąpienie Ewy Surmy z GUGiK podczas Geospatial World Forum(GWF) 2022

Tegoroczne konferencja odbyła się w Amsterdamie w dniach 10 – 12 maja 2022 r. pod hasłem „Geography and Humanity”. Dotyczyła interakcji pomiędzy geografią a człowiekiem w kontekście zrównoważonego rozwoju. Podczas ostatniego dnia GWF 2022 Dyrektor Departamentu Strategii, Współpracy...

12.05.2022 Podpisano umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju 12 maja 2022 r. zawarł 8 umów w ramach ogłoszonego w 2022 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – zakres 4. W ramach niniejszych umów zostaną zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów z obszaru województw: ...

11.05.2022 Prawie 1000 uczestników „Szkolenia dla weryfikatorów”

Wideokonferencja „Szkolenie dla weryfikatorów”  została zorganizowana 11 maja 2022 r. Spotkanie rozpoczął Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski ogólnym wprowadzeniem w tematykę weryfikacji. Natomiast w głównej części szkolenia Agata Cieślińska z Głównego Urzędu Geodezji i...