15.04.2022 Stan usług WFS dla danych ewidencji gruntów i budynków

Obecnie udostępniono już 344 usług WFS z jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków, które umożliwiają pobieranie danych dotyczących geometrii działek i budynków. Adresy usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych . Aktualnie już w czterech województwach...

15.04.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa lubelskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępne są już wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 w formacie PDF dla obszaru całego województwa lubelskiego. Dane będą sukcesywnie udostępniane dla kolejnych województw. Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl ,...

15.04.2022 Umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju w dniach 6-14 kwietnia 2022 r. zawarł 26 umów w ramach ogłoszonego w 2022 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). W ramach niniejszych umów zostaną zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla powiatów z obszaru województw: ...