06.10.2020 Statystyka pobierania danych we wrześniu

Dzięki uwolnieniu danych przestrzennych w związku z nowelizacją ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne od 31 lipca 2020 r. można je bezpłatnie pobierać m. in. ze strony www.geoportal.gov.pl . W ciągu ostatniego miesiąca pobrano 53,89 TB danych przestrzennych. Najwięcej danych pobrano 10...

06.10.2020 GUGiK na konferencji Europejskiego Forum Geografii i Statystyki EFGS 2020

Tegoroczna międzynarodowa konferencja  Europejskiego Forum ds. Geografii i Statystyki (EFGS) odbędzie się w formie webinarium 20-21 października 2020 r . Podczas sesji otwarcia tego corocznego wydarzenia zaplanowano wystąpienie przedstawicieli Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii....

05.10.2020 Dane Administracji Morskiej w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej” publikującą dane gromadzone przez Administrację Morską. Dane zostały podzielone na sześć tematów. Poszczególne grupy warstw są domyślnie wyłączone, aby je włączyć należy...