21.11.2019 Rozstrzygnięcie szóstego zadania konkursu „Czy znasz geoportal.gov.pl ?”

Czy dla działki ewidencyjnej o identyfikatorze 141201_1.0001.1867/2 zostało wydane pozwolenie na budowę? Jeżeli tak podaj numer tego pozwolenia.   Poprawna odpowiedź: Pozwolenie nr 894   Osoby, które odpowiedziały poprawnie i liczba przyznanych im punktów zgodnie z...

21.11.2019 Drugie obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

20 listopada br. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyły się Obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Obrady otworzył Przewodniczący Rady prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski przedstawił prezentację na temat „Analiza przepisów...

21.11.2019 Stan wdrożenia interfejsu do komunikacji z PESEL

Główny Urząd Geodezji i Kartografii 25 października 2019 r. udostępnił interfejs do komunikacji między powiatowymi systemami: do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (EGiB) oraz rejestrem PESEL. Schemat korzystania z udostępnionych funkcjonalności został przedstawiony poniżej. ...