11.05.2022 Prawie 1000 uczestników „Szkolenia dla weryfikatorów”

Wideokonferencja „Szkolenie dla weryfikatorów”  została zorganizowana 11 maja 2022 r. Spotkanie rozpoczął Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski ogólnym wprowadzeniem w tematykę weryfikacji. Natomiast w głównej części szkolenia Agata Cieślińska z Głównego Urzędu Geodezji i...

11.05.2022 Pierwsze województwo z kompletem narad koordynacyjnych

Obecnie już 328 powiatów, co stanowi ponad 86% wszystkich powiatów, wykorzystuje elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Nadal województwo opolskie jest jedynym województwem, w którym wszystkie powiaty w pełni uruchomiły proces...

11.05.2022 Stan zaawansowania prac wdrożeniowych układu PL-EVRF2007-NH

W powiecie skarżyskim zakończyły się prace związane z wprowadzeniem układu PL-EVRF2007 w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, zaś powiat świdnicki (w województwie lubelskim) przekazał informację o rozpoczęciu prac wdrożeniowych układu PL-EVRF2007-NH. Jednocześnie po wyjaśnieniach...