15.04.2022 Nowe modele budynków 3D w standardzie LoD1 dostępne dla obszaru województwa mazowieckiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru kolejnego województwa: mazowieckiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Nowe modele 3D budynków są dostępne do pobrania w...

15.04.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych dwóch powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru dwóch powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: - województwo mazowieckie: białobrzeski , siedlecki . ...

14.04.2022 Szkolenie dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Wobec kierowanych do Głównego Geodety Kraju próśb o zorganizowanie kolejnych szkoleń przybliżających funkcjonalności rządowego portalu mapowego www.geoportal.gov.pl ,  zapraszamy przedstawicieli powiatów na „Szkolenie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z wykorzystania serwisu...