17.09.2020 Wideokonferencja Głównego Geodety Kraju dotycząca weryfikacji prac geodezyjnych

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski organizuje wideokonferencję, na którą zaprasza Geodetów Powiatowych wraz z pracownikami oraz Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego także z pracownikami. Podczas spotkania, które odbędzie się 23 września 2020 r. o...

17.09.2020 Obszar mapy do celów projektowych, a obszar zgłoszonej pracy geodezyjnej

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi obszaru wykonywanej mapy do celów projektowych w odniesieniu do obszaru zgłoszonej pracy geodezyjnej, Główny Geodeta Kraju opublikował pismo adresowane do Starostów oraz Prezydentów Miast na prawach powiatów zawierające szczegółowe...

17.09.2020 Nowe ortofotomapy i NMT w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województw pomorskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego o łącznej powierzchni ponad 25 000 km 2 . Dla tego obszaru, wraz z ortofotomapą, do PZGiK trafił zaktualizowany...