16.09.2020 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Po przerwie spowodowanej COVID-19 (16 września 2020 r.) odbyło się w formie wideokonferencji posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. Wzięli w nim udział m. in. Wiceminister Rozwoju Robert Nowicki,...

16.09.2020 EuroGeographics o uwolnieniu danych przestrzennych w Polsce

Uwolnienie danych przestrzennych w Polsce po ostatniej nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego budzi zainteresowanie w Europie. Organizacja geodezyjno-kartograficzna EuroGeographics, której Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest członkiem, podczas nadzwyczajnego zgromadzenia ogólnego...

16.09.2020 Aktualizacja rejestru geodetów uprawnionych

Na naszej stronie internetowej www.gugik.gov.pl zaktualizowaliśmy rejestr geodetów uprawnionych. Obecnie, po dodaniu informacji o 53 osobach, które zdobyły uprawnienia podczas ostatniej sesji egzaminacyjnej, geodetów uprawnionych w Polsce jest 19200. Można ich wyszukać podając nazwisko...