11.09.2020 53 geodetów uprawnionych przybyło po wznowieniu egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Zakończyła się pierwsza, po nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz przerwie spowodowanej pandemią, sesja egzaminów na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.  W reżimie sanitarnym z podziałem na dwie sale do egzaminów 8 - 11 września 2020 r. przystąpiły...

11.09.2020 Ósma sesja szkoleniowa projektu POWER zakończona

W pierwszej wrześniowej sesji szkoleniowej w cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i...

11.09.2020 Wyjaśnienia w zakresie stosowania § 31 rozporządzenia w sprawie „standardów”

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami oraz licznymi pytaniami, zarówno ze strony wykonawców prac geodezyjnych, jak również przedstawicieli organów SGiK, dotyczącymi stosowania § 31 rozporządzenia w sprawie „standardów”, Główny Geodeta Kraju opublikował pismo adresowane do Starostów oraz...