11.09.2020 Wyjaśnienia w zakresie stosowania § 31 rozporządzenia w sprawie „standardów”

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami oraz licznymi pytaniami, zarówno ze strony wykonawców prac geodezyjnych, jak również przedstawicieli organów SGiK, dotyczącymi stosowania § 31 rozporządzenia w sprawie „standardów”, Główny Geodeta Kraju opublikował pismo adresowane do Starostów oraz...

10.09.2020 Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, a proces budowlany – rozwiewamy wątpliwości

W odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu potwierdzania przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych, w ramach których powstają mapy do celów projektowych oraz mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, Główny Geodeta Kraju opublikował pismo ...

09.09.2020 Wznowienie posiedzeń Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Przewodniczący Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej prof. dr hab. Zdzisław Kurczyński w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju dr hab. inż. Waldemarem Izdebskim zdecydowali o zorganizowaniu w trybie zdalnym posiedzenia Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej. Od marca tego roku, ze...