23.07.2019 Powiat koniński - ortofotomapa z pikselem 7 cm

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano nową ortofotomapę o pikselu 7 cm dla obszaru powiatu konińskiego. Ortofotomapa z 2017 r. została wykonana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Koninie jako jedno z zadań w projekcie „ Wzmacnianie zastosowania Technologii Informacyjno-Telekomunikacyjnych...

23.07.2019 Świętokrzyskie – wszystkie powiaty publikują informacje o uzbrojeniu terenu

Świętokrzyskie to czwarte województwo po podlaskim , lubelskim i podkarpackim , w którym wszystkie powiaty udostępniają już informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Dane o uzbrojeniu terenu aktualnie udostępnia...

22.07.2019 Podkarpackie – trzecim województwem publikującym informacje o uzbrojeniu terenu we wszystkich powiatach

Podkarpackie to trzecie województwo po podlaskim i lubelskim , w którym wszystkie powiaty udostępniają już informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Aktualnie dane o uzbrojeniu terenu udostępnia już 249 powiatów...

22.07.2019 Wszystkie modele budynków 3D w standardzie LoD1 opublikowane

W serwisie geoportal.gov.pl zostały opublikowane brakujące modele „Budynków 3D” w standardzie LoD1. Publikacja dotyczyła województw: mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Tym samym modele budynków 3D w standardzie LoD1...

19.07.2019 W Lubelskiem wszystkie powiaty udostępniają informacje o uzbrojeniu terenu

Lubelskie to drugie po podlaskim województwo, w którym wszystkie powiaty udostępniają już informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Dane o uzbrojeniu terenu udostępniają aktualnie 243 powiaty...