05.08.2020 Lipcowe statystyki wykorzystania komunikacji z PESEL

W lipcu 2020 r. z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL skorzystano 168 723 razy (ponad 7335 zapytań dziennie). Jest to drugi po czerwcu 2020 r. miesiąc z największą liczbą zapytań do PESEL od początku istnienia usługi. Jednostkami...

05.08.2020 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województwa pomorskiego o łącznej powierzchni ok. 6700 km 2 . Ortofotomapa została opracowana na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Na poniższej ilustracji...

04.08.2020 Edytowalny wzór zgłoszenia prac geodezyjnych

W związku z publikacją Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych udostępniamy edytowalny formularz zgłoszenia...