10.05.2022 Unieważnienie konkursu na opracowanie koncepcji aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k

Z powodu braku złożonych ofert Główny Urząd Geodezji i Kartografii 10 maja 2022 r. unieważnił konkurs na opracowanie koncepcji aplikacji służącej do zarządzania, kontroli i edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k. W związku z powyższym rozpoczęto prace nad budową aplikacji w...

09.05.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl dla obszaru całego kraju

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania kolejne wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 – dla obszaru województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodnio-pomorskiego i lubuskiego. Tym samym, wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 są już dostępne...

09.05.2022 Nowa wersja usługi WMS dla rejestru nazw geograficznych RP

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nową wersję usługi sieciowej WMS dla bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) w zakresie rejestru nazw geograficznych RP. Usługę WMS dla danych PRNG wyróżnia zmieniona wizualizacja prezentowanych nazw miejscowości i...