31.08.2020 Aktualizacja monitoringu pozyskiwania zdjęć lotniczych w Geoportalu

W sekcji „Monitoring pozyskiwania danych” serwisu geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy warstwę  „Zdjęcia lotnicze” . Zmiana dotyczy wizualizacji prac zrealizowanych i planowanych oraz dodatkowo rozróżnienia na prace prowadzone przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz przez inne...

31.08.2020 Klauzulowanie map do celów projektowych

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wystosował pismo do Starostów i Prezydentów Miast, w którym odpowiada na wątpliwości związane z opatrywaniem klauzulą map do celów projektowych, przekazywanych przez wykonawców wraz z wynikami prac geodezyjnych. Wyjaśnił w nim, że w myśl...

28.08.2020 Decyzja UODO zabraniająca udostępniania numerów ksiąg wieczystych w serwisie www.geoportal.gov.pl

W dniu 24 sierpnia 2020r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję nakładająca na Głównego Geodetę Kraju karę pieniężna w wysokości 100 tys. złotych oraz zakaz publikowania w rządowym serwisie www.geoportal.gov.pl numerów ksiąg wieczystych. Główny Geodeta Kraju z ubolewaniem...