28.08.2020 Aktualizacja prezentacji danych pomiarowych w Geoportalu

W sekcji „Monitoring pozyskiwania danych” serwisu  geoportal.gov.pl  zaktualizowaliśmy warstwę   „Dane pomiarowe” . Zmieniliśmy wizualizację prac dotyczących danych pomiarowych na realizowane i planowane oraz dodaliśmy rozróżnienie na prace prowadzone przez Główny Urząd...

28.08.2020 Niemal 300 osób przeszkolonych w Projekcie POWER

Zakończyliśmy siódmą zdalną sesję szkolenia z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i...

27.08.2020 Zaktualizowany monitoring pozyskiwania NMPT

W sekcji „Monitoring pozyskiwania danych” serwisu  geoportal.gov.pl  zaktualizowaliśmy warstwę   „Dane NMPT”. Zmiana dotyczy wizualizacji  prac zrealizowanych i planowanych oraz dodatkowo rozróżnienia według kryterium: czy prace prowadzone są przez Główny Urząd...