30.07.2020 Odpowiedź Głównego Geodety Kraju na wybrane zagadnienia redakcji geoforum.pl dot. znowelizowanej ustawy PGiK

W związku z artykułem opublikowanym w serwisie www.geoforum.pl w dniu 30 lipca 2020 r., zatytułowanym: „11 potencjalnych raf nowelizacji Pgik” – dot. zagadnień i prognozowanych problemów ze stosowaniem nowych przepisów w związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Główny...

30.07.2020 Pobieranie danych NMPT oraz danych pomiarowych NMT

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii opublikował w serwisie geoportal.gov.pl dwie nowe warstwy, które umożliwiają użytkownikom pobieranie danych NMPT oraz danych pomiarowych NMT. Dostęp do usług znajduje się w grupie „ Dane do...

29.07.2020 Zmiana wydawania dzienników praktyki zawodowej

Od 31 lipca 2020 r. za wydawanie dzienników praktyki zawodowej, na wniosek osoby zainteresowanej, odpowiada Główny Geodeta Kraju. Odbiór dziennika może nastąpić osobiście na ul. Kruczej 38/42 w godzinach 8:15 – 16:15; lub za pośrednictwem poczty (adres korespondencyjny: GUGIK ul. Wspólna 2,...