21.08.2020 Główny Geodeta Kraju wznawia posiedzenia Rady IIP

Przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zdecydował o zorganizowaniu w trybie zdalnym posiedzenia Rady IIP. Od marca tego roku, ze względu na sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, posiedzenia były zawieszone....

21.08.2020 Pobrano już ponad 51 TB uwolnionych danych przestrzennych

Dzięki uwolnieniu danych przestrzennych w nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne od 31 lipca 2020 r. można pobierać uwolnione dane przestrzenne m.in. ze strony www.geoportal.gov.pl . Dane Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dostępne do pobrania to między innymi: ...

20.08.2020 Nowy film instruktażowy dotyczący pobierania danych z Geoportalu

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne , która weszła w życie 31 lipca 2020 r. wiele danych z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zostało uwolnionych. Aby ułatwić Państwu ich wykorzystanie w serwisie YouTube na kanale Głównego Urzędu Geodezji i...