13.08.2020 Merytorycznie o znowelizowanym Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym podczas wideokonferencji Głównego Geodety Kraju z Geodetami Powiatowymi

Przedstawieniem przez Głównego Geodetę Kraju dr hab. inż. Waldemara Izdebskiego odzwierciedlenia najważniejszych zmian w praktyce rozpoczęła się wideokonferencja z Geodetami Powiatowymi. Wzięli w niej także udział  Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz...

12.08.2020 Aktualizacja baz BDOT10k

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 7 powiatów: - województwo podkarpackie: ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, jasielski; - województwo świętokrzyskie: konecki, jędrzejowski; - województwo pomorskie: kartuski,...

12.08.2020 Modyfikacja usługi „Ortofotomapa – w realizacji i planowana"

W serwisie geoportal.gov.pl zaktualizowaliśmy usługę  „Ortofotomapa – w realizacji i planowana” w sekcji „Monitoring pozyskiwania danych” . Jedną ze zmian jest podział realizowanych i planowanych prac na te przeprowadzane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz inne podmioty. ...