22.07.2020 Wideokonferencja na temat wchodzącej w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza przedstawicieli Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawców prac geodezyjnych na wideokonferencję na temat zmian wprowadzonych przez ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. ...

22.07.2020 Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm dla miasta stołecznego Warszawy. Na poniższej ilustracji prezentujemy obszar, dla którego dostępne są nowe zdjęcia. ...

21.07.2020 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 10 cm dla obszaru miast Tarnów oraz Mielec, o łącznej powierzchni ok. 260 km 2 . Ortofotomapy zostały opracowane na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Na poniższej...