09.07.2020 Nowe wyszukiwanie arkuszy ortofotomapy w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl dodaliśmy nową funkcjonalność – wyszukiwanie arkuszy ortofotomapy . Dostęp do narzędzia znajduje się w menu „WYSZUKIWANIA” Najprostszym sposobem odnalezienia szukanych arkuszy jest zbliżenie się do odpowiedniego miejsca i zaznaczenie opcji „ Szukaj w...

08.07.2020 Ortofotomapa wysokiej rozdzielczości w ZSIN

W Zintegrowanym Systemie Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) dodano warstwę „Ortofotomapa wysokiej rozdzielczości”, która udostępnia ortofotomapę o pikselu 10 cm lub mniejszym. Ortofotomapa domyślnie jest wyłączona i aby ją zobaczyć należy włączyć odpowiednią warstwę informacyjną...

07.07.2020 Wsparcie we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wspiera jednostki samorządowe szczebla powiatowego we wdrożeniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Wsparcie merytoryczne polega na pomocy w przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz udostępnianiu niezbędnych danych. Główny Geodeta Kraju udziela...