07.07.2020 Zawieszenie pobierania opłat za udostępnianie satelitarnych obserwacji ze stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  znowelizowanej ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r.  o dopłatach do...

06.07.2020 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy o pikselu 10 cm dla obszaru miast Rzeszów oraz Jarosław o łącznej powierzchni ok. 330 km 2 . Ortofotomapy zostały opracowane na podstawie zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Na poniższej...

06.07.2020 Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 25 cm dla części województw pomorskiego, dolnośląskiego i mazowieckiego. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy opracowane przy wykorzystaniu...