12.05.2020 Archiwalne mapy tematyczne w Geoportalu

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  w ramach grupy warstw „Dane archiwalne” dodaliśmy nową podgrupę „Mapy tematyczne” , a w niej 5 warstw: Mapa Administracyjna Mapa Krajobrazowa Mapa Hydrograficzna Mapa Sozologiczna Mapa Ogólnogeograficzna Nowe warstwy...

11.05.2020 NIK ocenia ZSIN

Najwyższa Izba Kontroli na przełomie 2019 i 2020 roku kontrolowała Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). W wystąpieniu pokontrolnym NIK wytyka różne błędy, ale także docenia GUGiK za wiele podjętych działań dotyczących uzyskiwania przez ZSIN podstawowej operacyjności. Na...

08.05.2020 Nowa wersja aplikacji mobilnej Geoportalu

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił nową wersję aplikacji Geoportal Mobile - dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemami operacyjnymi Android. Nowa wersja aplikacji zawiera wiele dodatkowych elementów funkcjonalnych i przede wszystkim została dostosowana do 64-bitowej wersji...