19.07.2019 W Lubelskiem wszystkie powiaty udostępniają informacje o uzbrojeniu terenu

Lubelskie to drugie po podlaskim województwo, w którym wszystkie powiaty udostępniają już informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Dane o uzbrojeniu terenu udostępniają aktualnie 243 powiaty...

19.07.2019 Propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych zaakceptowane przez Stały Komitet Rady Ministrów

Otwieranie danych geodezyjnych zaproponowane w nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego zostało zaakceptowane przez Stały Komitet Rady Ministrów. Propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych może znacząco przyspieszyć proces budowlany . Zmniejszą się...

19.07.2019 Łódzkie – trzecie województwo ze wszystkimi powiatami korzystającymi z EKW

Łódzkie to trzecie województwo po podkarpackim i lubelskim , w którym wszystkie powiaty korzystają już z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą. O korzyściach płynących z takiej komunikacji GUGiK informował już 4 kwietnia 2019 r . ...