15.04.2019 Opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321574 . Główny Geodeta Kraju  będzie konsultował projekt zmian w ustawie z zainteresowanymi...

12.04.2019 W Geoportalu sprawdzisz lokalizację planowanych inwestycji w ramach programu „Mieszkanie +”

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” dodano pozycję „Krajowy Zasób Nieruchomości” , a w niej warstwę „Mieszkanie+ (potencjalne lokalizacje) ” . W nowej warstwie można sprawdzić na kilku poziomach informacje na temat planowanych inwestycji rządowego programu: ...

11.04.2019 Skrzydła IT w Administracji w kategorii E-administracja za projekt CAPAP

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski odebrał nagrodę Skrzydła IT w Administracji przyznaną GUGiK w kategorii E-administracja za projekt CAPAP – Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej. Gala wręczenia nagród odbyła się 10 kwietnia 2019 r. podczas VI forum Kierowników IT w...

10.04.2019 Projekty ZSIN Faza II, K-GESUT i CAPAP pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

Podczas ostatniego posiedzenia Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 5 kwietnia 2019 r. Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski przedstawił informację na temat efektów projektów realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Realizacja finansowanych z Programu Operacyjnego Polska...

10.04.2019 Kolejne budynki 3D w standardzie LoD1

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „ Dane do pobrania ” udostępniono  modele budynków 3D w standardzie LoD1  dla województwa łódzkiego. Jest to już drugie województwo (po dolnośląskim), dla którego udostępniono modele w tym standardzie. Dane dla kolejnych województw będą...