21.04.2020 Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Podpisana ustawa wprowadza bardzo istotne zmiany do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, z których najważniejsze dotyczą: przyspieszenia procesu inwestycyjnego i...

20.04.2020 Nowy film instruktażowy o Geoportalu

W serwisie YouTube na kanale Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy film instruktażowy prezentujący funkcjonalność serwisu www.geoportal.gov.pl dotyczącą pomiaru objętości mas ziemnych dla wybranego obszaru.

17.04.2020 Główny Geodeta Kraju zaskarża postanowienie Prezesa UODO

Główny Geodeta Kraju kwestionując stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaskarżył wydane przez niego postanowienie z 6 kwietnia 2020 r., zobowiązujące Głównego Geodetę Kraju do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych oraz nakazujące...