17.04.2020 Pozwolenia na budowę w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń” udostępniającą lokalizację oraz informacje o wnioskach, decyzjach i zgłoszeniach w sprawach budowlanych. Publikowane informacje będą aktualizowane w oparciu o dane źródłowe dostępne na stronie ...

16.04.2020 Nowelizacja Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego czeka na podpis Prezydenta

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 10. posiedzeniu 16 kwietnia 2020 r. rozpatrzył poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw . Współtwórcy nowelizacji Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski z Zastępcą Alicją Kulką...

16.04.2020 Umowy GUGIK na skanowanie laserowe

Podpisaliśmy dwie umowy na pozyskanie danych z w technologii lotniczego skanowania laserowego. Efektem realizacji tych umów będą: Dane pomiarowe w formacie LAS o gęstości co najmniej 12 p/m 2 Numeryczny model terenu w formacie ESRI GRID o oczku 1.0 m Numeryczny model pokrycia terenu...