17.03.2022 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 16 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. Przewodniczący Rady przedstawił najważniejsze działania Głównego Urząd Geodezji i Kartografii...

15.03.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 5 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 5 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: - województwo mazowieckie: otwocki , - województwo...

11.03.2022 Podpisane umowy na opracowanie ortofotomapy

Umowy na opracowanie ortofotomapy dla 771 arkuszy (3801 km 2 ) o terenowym rozmiarze piksela 0,05 m zostały podpisane 9 marca 2022 r. Prace będzie realizowało konsorcjum w składzie: GISPRO SA, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin - Lider konsorcjum, MGGP Aero Sp. z o.o., ul. Kaczkowskiego 6,...