06.05.2022 Wszystkie powiaty posiadają usługę WFS dotyczącą danych z ewidencji gruntów i budynków

Aktualnie już wszystkie jednostki prowadzące ewidencję gruntów i budynków udostępnia usługę WFS dotyczącą tych danych. Adresy wszystkich usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych . Przypominamy, że organ po uruchomieniu usług udostępniających dane...

06.05.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: tureckim, świeckim, starogardzkim, inowrocławskim, świdwińskim oraz m. Ruda Śląska w dniach 4-6 maja 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Pierwszy raz funkcjonalność ta...

06.05.2022 Opublikowaliśmy zestawienia zbiorcze EGiB wg. stanu na 1 stycznia 2022 r.

W serwisie www.geoportal.gov.pl opublikowaliśmy powiatowe, wojewódzkie i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków według stanu na 1 stycznia 2022 r. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne powiatowe zestawienia zbiorcze są...