16.07.2021 Nowelizacja rozporządzenia ws. standardów opublikowana

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie ws.  standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ...

16.07.2021 Nowa Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO)

Udostępniliśmy zaktualizowaną Bazę Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) dla wszystkich województw. Nowe dane BDOO powstały w wyniku automatycznej generalizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – bez żadnej manualnej ingerencji. Proces automatycznej generalizacji zbudowany...

16.07.2021 Otwarta wideokonferencja „Podsumowanie procesu nowelizacji Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne”

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza na otwartą wideokonferencję „Podsumowanie procesu nowelizacji Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne” . Podczas spotkania zaprezentujemy związane z nowelizacją rozporządzenia – te, które już obowiązują oraz te, które wejdą w życie...