05.06.2019 Podstawowa Osnowa Pozioma dostępna do pobrania przez powiaty

Zgodnie z obietnicą (z 16.05.2019 r.) w serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiono funkcjonalność umożliwiającą powiatom bezpośrednie pobieranie danych dotyczących podstawowej osnowy poziomej. Aby pobrać paczkę danych dla powiatu należy w grupie warstw „Dane do pobrania” włączyć...

04.06.2019 Już 50% powiatowych systemów do prowadzenia EGiB korzysta z bezpośredniej komunikacji z Elektroniczną Księgą Wieczystą

Jedną z pierwszych korzyści z tej komunikacji jest możliwość pobierania treści księgi wieczystej związanej z działką. Funkcjonalność dotychczas uruchomiona jest w systemach do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków takich, jak: e-property, Ewopis, Ewid2007, GeoInfo, a ostatnio także EGBV. ...

03.06.2019 Nowa funkcjonalność w usłudze ULDK

Usługa lokalizacji działek katastralnych ULDK została wyposażona w dodatkową funkcjonalność pozwalającą na wyszukiwanie działki na podstawie nazwy obrębu i numeru działki . Wyszukiwanie takie nie zawsze jest jednoznaczne i czasami można w wyniku otrzymać kilka lub kilkanaście działek ze...