31.08.2018 Modele 3D budynków dostępne dla kolejnych powiatów

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano modele 3D budynków dla 33 kolejnych powiatów. Aktualnie modele 3D budynków udostępniane są dla 170 powiatów, a liczba pobrań danych na dzień dzisiejszy wynosi 1379.

30.08.2018 Pokaż jak można wykorzystać modele budynków 3D

Ogłaszamy konkurs Głównego Geodety Kraju na pomysł na najlepsze wykorzystanie modeli budynków 3D udostępnionych bezpłatnie do powszechnego wykorzystania w serwisie geoportal.gov.pl. Pomysły prosimy przesyłać na adres gugik.swz@gugik.gov.pl do 6 września 2018 r.  Najlepsze pomysły...

27.08.2018 Modele budynków 3D w Geoportalu dostępne bezpłatnie do powszechnego wykorzystania

Zgodnie z obietnicą złożoną przez Głównego Geodetę Kraju Waldemara Izdebskiego podczas konferencji podsumowującej projekty prowadzone przez GUGiK przed końcem sierpnia modele budynków 3D zostały udostępnione w serwisie geoportal.gov.pl. Jest to trójwymiarowa reprezentacja znacznej części...

13.08.2018 Sprawdź w Geoportalu, czy nie zagraża ci powódź!

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „ Dane innych instytucji ” opublikowano warstwę „ Wody Polskie (Mapa zagrożenia powodziowego) ” Dzięki opublikowanej warstwie każdy obywatel może sprawdzić, czy jego działka nie jest zagrożona powodzią. Warstwa pochodzi z usługi sieciowej WMS...

13.08.2018 Informacje o aktualności ortofotomapy w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl została dodana nowa grupa warstw „Aktualność danych”, a w niej warstwa „Aktualność ortofotomapy”. Przy włączeniu warstwy pojawią się sekcje ortofotomapy i dla każdej z nich zostanie podana aktualność.