25.04.2019 Powiatowe portale mapowe

W serwisie geoportal.gov.pl dodano nową grupę warstw „ Portale mapowe ”, a w niej warstwę „ Portale powiatowe ” udostępniającą informacje o adresach powiatowych portali mapowych. Przy włączonej warstwie, kliknięcie w obrębie powiatu skutkuje wyświetleniem informacji o powiecie...

24.04.2019 W Geoportalu więcej aktualnych informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

W Geoportalu więcej aktualnych informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” dodano 3 warstwy utworzone na bazie usługi WMS udostępnionej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska . Warstwy „ Corine Land...

23.04.2019 Usługa Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania zarządzana przez GGK

Od 19 kwietnia 2019 r. Główny Geodeta Kraju przejął utrzymanie i administrowanie usługą Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania (KIMPZP). Usługa obejmuje aktualnie zintegrowane miejscowe plany zagospodarowania z 969 jednostek samorządowych. Obecnie w 179 jednostkach są to plany...