06.03.2020 Aktualizacja baz BDOT10k

W usługach GUGiK oraz serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane zbiory BDOT10k dla obszaru 9 powiatów: województwo mazowieckie – powiat wyszkowski; województwo łódzkie – powiat tomaszowski, opoczyński; województwo śląskie – powiat bielski, cieszyński, żywiecki,...

05.03.2020 Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Geodety

Z okazji Międzynarodowego Dnia Geodety wszystkim wykonującym ten trudny i wymagający wszechstronnej wiedzy zawód, życzymy: innowacyjności jak prekursor tej profesji Merkator entuzjazmu na co dzień na miarę tego z pierwszego dnia pracy sukcesów, bez których trudno jest przetrwać...

04.03.2020 Więcej informacji o działce w usłudze KIEG

Udostępniliśmy nową wersję specyfikacji technicznej ( ver. 2.1 ) do publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków. Nowa wersja zawiera rozszerzony zakres informacji o działkach ewidencyjnych. Dodatkowymi atrybutami są: pole ewidencyjne grupa...