09.03.2022 Stan informatyzacji operatów technicznych

Z przeprowadzonej ankiety dotyczącej wdrożenia operatu elektronicznego wynika, że w lutym 2022 r. operaty elektroniczne stanowiły 98% wszystkich operatów przyjętych do zasobu. Pozostała część operatów (2%) złożona w postaci papierowej dotyczy prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 31...

09.03.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m dla części województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego (4624 arkuszy) o łącznej powierzchni 23 060 km 2 . opracowaną w 2021 roku. Prace zostały zrealizowane w 2021 roku na...

08.03.2022 Nowe zdjęcia lotnicze dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe zdjęcia lotnicze dla Częstochowy (ponad 10952 sztuk) wykonane w 2021 roku, o terenowym rozmiarze piksela 0.05 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta w Częstochowie. Szczegółowe informacje na temat...