13.07.2021 Nowa usługa WMS dla archiwalnej ortofotomapy standardowej

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji usługę sieciową WMS zapewniającą dostęp do archiwalnej ortofotomapy standardowej. Nowa usługa jest dostępna pod adresem: WMS:  https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WMS/StandardResolutionTime Ortofotomapa...

13.07.2021 Wsparcie finansowe we wdrażaniu układu PL-EVRF2007-NH dla kolejnych powiatów

W ostatnim miesiącu kolejnych 6 jednostek zwróciło się do Głównego Geodety Kraju o pomoc finansową we wdrażaniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH. Otrzymały propozycję pomocy finansowej i uzgadniane są szczegółowe warunki porozumień. Obecnie w 34 powiatach są realizowane prace objęte...

12.07.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 5 powiatów

Udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 5 powiatów: milickiego, oleśnickiego, trzebnickiego, prace aktualizacyjne dla tych powiatów zostały wykonane w ramach zlecenia UM Województwa Dolnośląskiego ; kamieńskiego i m. Świnoujście, p race...