26.02.2020 10 minut i 12 sekund wystarczy na pozytywne zaliczenie testu komputerowego na uprawnienia zawodowe

Wśród 17 przystępujących dotąd do testów komputerowych w obecnej sesji egzaminów na uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii była osoba, która rozwiązała test z wynikiem pozytywnym w 10 minut i 12 sekund. Natomiast średni czas, jaki potrzebowali zdający na rozwiązanie testu to 23...

25.02.2020 Senacka Komisja Infrastruktury za nowelizacją Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego

Podczas posiedzenia 25 lutego 2020 r. Senacka Komisja Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne. Stronę rządową reprezentował Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski z współpracownikami. Decyzją komisji senatorem sprawozdawcą został senator Artur...

25.02.2020 Pierwsze testy elektroniczne w sesji egzaminów na uprawnienia zawodowe

16 osób przystąpiło dzisiaj do egzaminów na uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii. W pierwszej części egzaminu obejmującej testy elektroniczne uczestniczyło 10 osób ( 6 osób z 16 było zwolnionych – osoby te zdały część ogólną egzaminu w ciągu ostatnich 6 miesięcy ). W rezultacie...