13.02.2020 Komisja Infrastruktury ponownie debatowała o nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego

Sejmowa Komisja Infrastruktury podczas posiedzenia 13 lutego 2020 r. zajmowała się poprawkami zgłoszonymi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw . Przedstawione poprawki nie uzyskały akceptacji Komisji. Stronę rządową reprezentował...

13.02.2020 Już ponad 150 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już 150 powiatów.   Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są powiaty: warszawski-zachodni , miński oraz radomski . Na...

13.02.2020 Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficznego – dyskusja podczas 5. posiedzenia Sejmu RP

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski wraz z zastępcą Alicją Kulką wzięli udział w 5. posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.  Poseł Anna Paluch przedstawiła sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i...