20.04.2020 Nowy film instruktażowy o Geoportalu

W serwisie YouTube na kanale Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy film instruktażowy prezentujący funkcjonalność serwisu www.geoportal.gov.pl dotyczącą pomiaru objętości mas ziemnych dla wybranego obszaru.

17.04.2020 Główny Geodeta Kraju zaskarża postanowienie Prezesa UODO

Główny Geodeta Kraju kwestionując stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaskarżył wydane przez niego postanowienie z 6 kwietnia 2020 r., zobowiązujące Głównego Geodetę Kraju do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych oraz nakazujące...

17.04.2020 Pozwolenia na budowę w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Rejestr Wniosków Decyzji i Zgłoszeń” udostępniającą lokalizację oraz informacje o wnioskach, decyzjach i zgłoszeniach w sprawach budowlanych. Publikowane informacje będą aktualizowane w oparciu o dane źródłowe dostępne na stronie ...