11.02.2020 Już ponad 130 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już 130 powiatów. Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są powiaty: miński , radomski oraz warszawski-zachodni . Na załączonym...

10.02.2020 Stan komunikacji powiatowych systemów EGiB z rejestrem REGON

Na podstawie interfejsu udostępnionego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii firmy tworzące oprogramowanie do prowadzenia EGiB sukcesywnie udostępniają powiatom komunikację z rejestrem REGON. REGON to trzeci po EKW i PESEL rejestr państwowy z którym powiatowe systemy do...

07.02.2020 Serwis geoportal.gov.pl nagrodzony w plebiscycie GeoAzymuty

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski odebrał nagrodę dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii za zwycięstwo w studenckim plebiscycie GeoAzymuty 2019 w kategorii „ Technologia geodezyjna ” za serwis www.geoportal.gov.pl . Nagroda został wręczona podczas noworocznego zebrania Zarządu Głównego...