07.02.2020 Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka nagrodzona Medalem 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Podczas noworocznego zebrania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich Zastępca Głównego Geodety Kraju Alicja Kulka została uhonorowana Medalem 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich.        

07.02.2020 Główny Geodeta Kraju nagradza prace dyplomowe

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski wspólnie z zastępcą Alicją Kulką wręczyli główną nagrodę w konkursie na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie autorce najlepszej pracy magisterskiej Pani Emilii Wasilewskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowej Akademii...

07.02.2020 Hydranty gromadzone w zasobach OSM widoczne w Geoportalu

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  w ramach grupy warstw „Dane specjalistyczne” dodaliśmy warstwę „Hydranty (OpenStreetMap)” , która udostępnia informacje o hydrantach gromadzone przez stowarzyszenie OpenStreetMap.     Na starcie hydranty prezentowane są w...