12.01.2022 Laureaci konkursu na najciekawsze wykorzystanie danych i usług GUGiK w 2021 r. zaprezentowali nagrodzone rozwiązania

Ponad 140 osób uczestniczyło w trwającym prawie godzinę spotkaniu online zorganizowanym 12 stycznia 2022 r. przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. Zwycięzcy konkursu „Na najlepsze wykorzystanie danych i usług GUGiK w 2021 r.” prezentowali wyróżnione...

11.01.2022 Podsumowanie informatyzacji operatów elektronicznych

Jak wynika z przeprowadzanych ankiet w 2021 r. do zasobu zostało przyjętych prawie 1,2 mln operatów technicznych (dokładnie 1.195.811) , w tym 534 213 to operaty w postaci elektronicznej, co stanowi 45% wszystkich operatów przyjętych do zasobu. Liderem w cyfryzacji operatów zostało ...

11.01.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: bieruńsko-lędzińskim, rzeszowskim oraz mieście Rzeszów i mieście Tychy od 3 do 5 stycznia 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym...