26.07.2022 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa łódzkiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa łódzkiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF obecnie są dostępne również dla obszaru województw mazowieckiego, opolskiego,...

26.07.2022 Podpisano umowę na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej

Główny Geodeta Kraju zawarł umowę na opracowanie projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz części województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego i wielkopolskiego (ok. 25 % powierzchni kraju).  Przedmiot...

26.07.2022 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze z 2022 roku o GSD = 0.25 m (2905 sztuk RGB i 2905 sztuk CIR) dla części województw mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji...