28.04.2022 Już tylko 2 z 385 jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków nie mają własnej usługi WFS dotyczącej tych danych

Aktualnie już 383 jednostki prowadzące ewidencję gruntów i budynków udostępniaja usługę WFS dotyczącą tych danych. Adresy wszystkich usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych .   Jednostkami, które nie udostępniły jeszcze usługi WFS są : ...

28.04.2022 Prawie 850 osób uczestniczyło w „Szkoleniu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl”

W czterogodzinnym zdalnym „Szkoleniu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl ” zorganizowanym 28 kwietnia 2022 r. wzięło udział blisko 850 członków SGiK z całej Polski. Spotkanie rozpoczął Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski przybliżając...

28.04.2022 Już tylko 3 z 385 jednostek prowadzących ewidencję gruntów i budynków nie posiada własnej usługi WFS dotyczącej tych danych

Aktualnie już 382 jednostek prowadzących ewidencje gruntów i budynków udostępnia usługę WFS dotyczącą tych danych. Adresy wszystkich usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych . Jednostkami, które nie udostępniły jeszcze usługi WFS są : Województwo...