02.03.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 10 cm

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 10 cm dla łącznej powierzchni ok. 1 350 km 2 . Nowym opracowaniem zostały objęte miasta z województwa podkarpackiego: Tarnobrzeg, Dębica, województwa świętokrzyskiego: Sandomierz, Kielce,...

28.02.2020 Wybieramy „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019” – przedłużamy termin głosowania do 16 marca 2020

Przedłużamy termin zakończenia plebiscytu „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019” do 16 marca 2020 r. Aktualnie głos oddało ponad 1800 Geodetów Uprawnionych, ale ostatnio liczba oddawanych głosów bardzo wzrosła. Dając szansę oddania głosu...

28.02.2020 41 nowych geodetów uprawnionych

W prowadzonych w tym tygodniu egzaminach na uprawnienia w zakresie geodezji i kartografii 35 kandydatów zdało test z zastosowaniem technik komputerowych. Ogółem do pierwszej tegorocznej sesji egzaminacyjnej przystąpiło 75 osób, z czego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w...