28.02.2020 Już ponad 240 powiatów komunikuje się z rejestrem PESEL z wykorzystaniem szyny usług ZSIN

Z komunikacji powiatowych systemów do prowadzenia EGiB z rejestrem PESEL, wykorzystującej szynę usług ZSIN, korzysta już ponad 240 powiatów. Jednostkami, które najczęściej wykorzystują udostępnioną komunikację są powiaty: warszawski-zachodni , górowski oraz pabianicki . Na...

26.02.2020 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odbyło się dzisiaj kolejne posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego.  Na początku spotkania Szef Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej kmdr...

26.02.2020 10 minut i 12 sekund wystarczy na pozytywne zaliczenie testu komputerowego na uprawnienia zawodowe

Wśród 17 przystępujących dotąd do testów komputerowych w obecnej sesji egzaminów na uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii była osoba, która rozwiązała test z wynikiem pozytywnym w 10 minut i 12 sekund. Natomiast średni czas, jaki potrzebowali zdający na rozwiązanie testu to 23...