21.01.2020 Wszystkie ortofotomapy wysokorozdzielcze w usługach GUGiK

Udostępnioną 23 grudnia 2019 roku usługę dotyczącą ortofotomapy wysokiej rozdzielczości wzbogaciliśmy o dane dla powierzchni ok. 180 000 km 2 , w tym m. in. dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, lubelskiego i podkarpackiego oraz wielu miast. Wszystkie dane są także...

20.01.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 4300 km 2 .   Nowym opracowaniem została objęta część województwa pomorskiego przedstawiona na załączonej ilustracji.   Ortofotomapa...

17.01.2020 Warstwa danych archiwalnych w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy grupę warstw „ Dane archiwalne ”, a w niej podgrupy „Ortofotomapa” oraz „Dane topograficzne” przedstawiające archiwalne dane przestrzenne.   W przypadku ortofotomapy można ją oglądać według wybranej przez użytkownika daty. Należy...